Projekty staveb

ing.Petr Lukáš


Projekty, stavby

Stavba domu - projekt Projekt stavby - Měšice Interiér Praha

Klinika Kladno - stavební povolení Stavby Jindřichův Hradec Interiér projekt

Kontakty:

Projekt stavby

Je nejdůležitější částí investičního záměru jakým je např. stavba domu, stavba objektu občanské vybavenosti či objektu průmyslového anebo realizace interiéru. PKL - projekční kancelář poskytuje služby v oblasti návrhů, projekce a realizace pozemních staveb včetně interiérového vybavení. Nabízíme architektonické služby, vypracování projektů stavby od studií až po realizační dokumentaci - stavební povolení, stavební dozor, pasportizace objektů a spolupráci při uvádění stavby do provozu včetně projektu interiéru a jeho kompletizaci. V případě zájmu jsme schopni zajistit projekt a realizaci stavby "na klíč".

A to ve všech oblastech stavebnictví, zejména stavby domů pro bydlení (projekty domů - bytových a rodinných), stavby občanské vybavenosti (obchody, veřejné stravování, služby, ubytování,...), průmyslové stavby (skladové haly, dílny, kotelny,...).

Rovněž nabízíme zpracování pasportizace staveb (posouzení technického stavu objektů), odborné posudky projektů a staveb.

Projekty zpracováváme s využitím moderní PC techniky. Jsme vybaveni kvalitním hardwarem a softwarem.

Hlavním působištěm naší firmy je Praha, Kladno a Středočeský kraj, ale všechny služby nabízíme v rámci celé České i Slovenské republiky.

Rozsah služeb:

 • poradenská činnost při přípravě záměru
 • předprojektová příprava v úrovni objemových a dispozičních studií stavby, propočty nákladů
 • zpracování kompletní dokumentace pro územní řízení včetně inženýrských činností
 • zpracování kompletní dokumentace pro stavební řízení - stavební povolení včetně inženýrských činnosti
 • zpracování podkladů pro výběr dodavatele včetně organizace a vyhodnocení výběrového řízení
 • zpracování prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby - projekt stavby
 • spolupráce při realizaci stavby formou autorského a technického dozoru stavby
 • zajištění všech dokladů od dodavatelů stavby pro kolaudační řízení
 • vyvolání a organizace kolaudačního řízení a dohled při odstraňování kolaudačních závad
 • pasportizace objektů (posouzení technického stavu objektu a jeho technologických zařízení)
 • odborné posudky projektů a staveb

Pojištění:

Jako člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě máme sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu pro architekty, projektanty, inženýry a techniky činné ve výstavbě u ČSOB Pojišťovny, a.s. Praha.